Algemene- & Leveringsvoorwaarden

 

Leveringsvoorwaarden Wijnhandel Halve Morgen:

- Bezorging binnen 3 werkdagen;

- Bij bestellingen tot 12 flessen bedragen de bezorgkosten €  6,50;

- Vanaf 12 flessen rekenen wij geen bezorgkosten;

- Ook voor onze proefdozen van 12 flessen rekenen wij geen bezorgkosten.

Algemene Voorwaarden Wijnhandel Halve Morgen: 

Onze Algemene Voorwaarden kunt u downloaden als PDF bestand. Klik HIER om de download te starten.

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen